04 Jun
香港青年共童走過内地交流活動
31 May
中西區及灣仔區消防及救護青年團成立典禮
27 May
班際歌唱比賽
24 May
中六畢業典禮
23 May
中文科中華文化端午活動
22 May
中西區民政事務處贈送300套防蚊套裝予學校
22 May
全港運動會