03 Jun
摘星計劃第三次禮品換領
31 May
中西區及灣仔區消防及救護青年團成立典禮
31 May
教師表揚學生計劃
27 May
班際歌唱比賽
24 May
中六畢業典禮
23 May
中文科中華文化端午活動
22 May
中西區民政事務處贈送300套防蚊套裝予學校